رونمایی از شعار جدید بانک ملت
به گزارش افکارنیوز،علی رستگار در نشست مدیران ارشد بانک، از شعار جدید این بانک با عنوان”بانکی با اندیشه جهانی”رونمایی و تاکید کرد که این شعار برگرفته از فکر و خواست همه همکاران در سراسر کشور است و به گونه ای هوشمندانه انتخاب شده است.
 
 
مدیرعامل بانک ملت در سخنانی با قدردانی از مدیران و کارکنان این بانک، به خاطر افتخاراتی که در سال جاری آفریدند، اظهار داشت: سال ۹۴ سال بسیار خوبی برای بانک ملت بود به گونه ای که تمامی مردم، مسوولان و حتی رقبا را به تحسین و ستایش واداشت.
 
 
مدیر عامل بانک ملت مهاجرت از سیستم corbanking به سیستم روز دنیا را از دیگر موفقیت های این بانک برشمرد و گفت: در روزهای اخیر که سیستم های بانک روزهای شلوغی را پشت سر گذاشتند حتی با ثانیه ای قطعی سیستم مواجه نبودیم و این جز با تلاش و کوشش و عشق همه همکاران به بانک پرافتخار ملت نبوده است.
index
 
رونمایی از شعار جدید بانک ملت+عکس